1675 Inteligence beauro Recruitment,Karnataka jobs,Karnataka govt jobs 2023,Karnatakajobs,kpscInteligence beauro Recruitment,karnataka jobs,sslc pass jobs,karnataka govt jobs,Karnataka govt jobs,sda jobs,pdo jobs

TELIGRAM GROUP:-https://t.me/cetfighters1

Apply Now:-https://www.mha.gov.in/

POLICE FIGHTERS:-https://youtube.com/c/PoliceAcademy1

WTSAPP GROUP 6:-https://chat.whatsapp.com/IkiHSYtlDBx0g3czB0zBAE

WTSAPP GROUP-7:-https://chat.whatsapp.com/Ery1ejx9i5iGPDus1WJdDM

WTSAPP GROUP-5:-https://chat.whatsapp.com/LWEbdTZdSON1KL2Bd9g3JD

👇👇ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳು👇👇

13,124 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/CTsCgLmPDbQ

KSRP ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/uDr7JlK5pOY

1500 ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/z1T95ljRK-w

17,291 ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/FM0KEoD5rio

CAR / DAR ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ
https://youtu.be/bQYAJvTXugw

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/7cnhmXS5p7o

2254 SDA ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/QtjEnuXfnco

1,19,340 ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/1OTn2MDVyuI

4000 KSRTC ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/FiRwggKKqdc

5000 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
https://youtu.be/LuXXBKM5BuE

16,899 ವಾರ್ಡನ್ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/OWgenpDGddw

ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ
https://youtu.be/0QSJYhmeWMA

1492 KPTCL ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
https://youtu.be/txHTIK9rFkg

1500 ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/z1T95ljRK-w

17,291 ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆ
https://youtu.be/FM0KEoD5rio

175 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/kajAKgL5RJs

1744 ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/Os4GAebeeeM

32,778 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆಗಳು
https://youtu.be/7-qIOEAzW1Y

26,502 ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
https://youtu.be/x3n-Zz77lBI

1492 KPTCL ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
https://youtu.be/_1WXou3YWjM

2000 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/50mNOIN1Ax4

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/v8KGXSoinZM

800 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
https://youtu.be/dDUy8-s75kg

4500 SSC ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/8s-ZW1PLAjM

341 ಕ್ಲರ್ಕ್ ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/t90fs3FDuhU

9000 ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/0BD-9HJo6KY

2817 RTO ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/oYhFZy_0acQ

228 ಸರ್ವೆಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/yIq2x54DT_U

ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/kj5T94sBJwY

662 ಅಬಕಾರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ
https://youtu.be/Z_XHHbH7qnk

487 KMF ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/fxvjzVcTtRU

1100 ಅಬಕಾರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ
https://youtu.be/j0DmAKyYuAg

60,000 ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹುದ್ದೆ
https://youtu.be/D-rDOIq9fCc

KSRTC ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/HOEHoAbz1-E

1158 DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/FmW7yQCmqTU

2521 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/nXIN-oUGKbQ

ವಾರ್ಡನ್ ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/ma1tQ1bpL7Y

211 KPTCL ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/EaYr8TYzc9g

20,000 ಅಬಕಾರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
https://youtu.be/Yjz-cudRLew

6406 PDO / SDA ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
https://youtu.be/4dDeIN16FHc

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/yLdg6tYcQUY

356 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುದ್ದೆಗಳು
https://youtu.be/JFKOw9pgFsw

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಹುದ್ದೆಗಳು
https://youtu.be/brOoNcp5wfI

2521 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/nXIN-oUGKbQ

car/dar exam date
https://youtu.be/1kn4YhLpBqo

1,100 Excise department jobs
https://youtu.be/qu6lc2B-Wc8

5045 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಹುದ್ದೆಗಳು
https://youtu.be/E6-lDVrg8Y8

182 SDA ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/CFbXYVeE990

ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ
https://youtu.be/UIPZi5QgnL4

ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ
https://youtu.be/o4OtlfXI_aQ

548 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ 2022
https://youtu.be/GjSXu3IPzM0

ರೇಷನ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ 2022
https://youtu.be/nB3m4fWNP_Q

1492 KPTCL CUTTOFF LIST
https://youtu.be/ik_70Kow7Rs

KSRP ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2023
https://youtu.be/UpDnN58Wn1o

1200 ನಾಡಕಛೇರಿ ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/JcD-SvCjU58

228 ಸವೆಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022
https://youtu.be/77cog1hcwCw

520 ಗ್ರಾಮಕಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/tI5Z_yVqlzA

25,786 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿ
https://youtu.be/y06N3MgvX8U

6,990 ವಾರ್ಡನ್ ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/2ytVp_3oLB0

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ
https://youtu.be/zHIqK8e1zTY

1150 KPTCL ನೇಮಕಾತಿ 2023
https://youtu.be/TvK2mC80bmA

#cetfighters#villageaccountant#policeconstable#ksp#ksp#lineman#policeconstable#police#postoffice#policeconstable#ksp#karnatakapolicejobs#policeconstabl
[vid_tags]

%d bloggers like this: