ఐ.టి.ఐ చేసినవాళ్ళకి సువర్ణ అవకాశం || ITI GOVERNMENT JOBS 2022 || ITI JOBS 2022 || LATEST JOBSఐ.టి.ఐ చేసినవాళ్ళకి సువర్ణ అవకాశం || ITI GOVERNMENT JOBS 2022 || ITI JOBS 2022 || LATEST JOBS
TMM JOBS FULL DETAILS : https://www.irujobs.com/2022/08/indian-navy-tmm-jobs-2022.html

ITBP (PIONEER) JOBS : https://www.irujobs.com/2022/08/itbp-iti-jobs.html

BRO JOBS : https://www.irujobs.com/2022/08/bsf-jobs-2022-iti-bsf-jobs.html

NIT CALICUT JOBS : https://www.irujobs.com/2022/08/national-institute-of-technology-calicut.html

GAIL JOBS : https://www.irujobs.com/2022/08/gail-jobs-2022.html

DRDO CEPTAM 10 : https://www.irujobs.com/2022/08/drdo-ceptam-10-jobs.html

ITBP ( ANIMAL TRANSPORT) : https://www.irujobs.com/2022/08/itbp-constable-jobs-2022.html

SAIL JOBS : https://www.irujobs.com/2022/09/sail-iti-jobs-2022.html

BEL JOBS : https://www.irujobs.com/2022/09/bel-iti-jobs-2022.html

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్ కేవలం ఐ.టి.ఐ చేసినవారికి మాత్రమే మీరు ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోకపోతాయ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రయిబ్ చేస్కోండి

ITI TRADES FULL DETAILS :

fitter full details : https://youtu.be/LPoZHha7nkk
electrical full details : https://youtu.be/T_63xRw5cQc
copa full details : https://youtu.be/J_ZPrKObZk8
WELDER FULL DETAILS : https://youtu.be/QanFJq5B0x8
DIESEL MECHANIC FULL DETAILS : https://youtu.be/mjE7JWQYrlo
ELECTRONICS MECHANIC FULL DETAILS : https://youtu.be/pGc5IpZMTzY
CARPENTRY FULL DETAILS : https://youtu.be/moAbbpOUG0c

ITI ADMISSION DETAILS & AP AND TS ITI’S LIST

ఐ.టి.ఐ అడ్మిషన్ పొందటం ఎలా ? : https://youtu.be/9Pj4UdWAd8Y

తెలంగాణ లో ఐ.టి.ఐ ల లిస్ట్: https://youtu.be/R4Y7Lf_4w0w

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐ.టి.ఐ ల లిస్ట్ : https://youtu.be/h2D3Qt4DjaA

ఐ.టి.ఐ joining కి age limit యంత? ఎక్కువ చదువుకున్నవాళ్ళు ఐ.టి.ఐ చెయ్యవచ్చా? : https://youtu.be/PIBphyTs6yo

ఐ.టి.ఐ లో ఏ ట్రేడ్ మంచిది? : https://youtu.be/CL9ezJcM8Ps

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం గవర్నమెంట్ ఐ.టి.ఐ లిస్ట్ మరియు మొత్తం ట్రేడ్స్ లిస్ట్ : https://youtu.be/Yd2et0x0uu0

మీ చుట్టుప్రక్కల ఎన్ని గోవెర్నెమెంట్ ఐ.టి.ఐ లు వున్నాయి ఎన్ని ప్రయివేట్ ఐ.టి.ఐ లు ఉన్నాయో ఈవీడియో ద్వారా తెలుసు కొండి : https://youtu.be/XRlTOBuU2Ck

ITI TO DIPLOMA FULL DETAILS

ITI నుండి DIPLOMA 2nd YEAR కి వేళ్ళే పద్దతి : https://youtu.be/dJMhDS-BJB0

ఐ.టి.ఐ లో ఏ ట్రేడ్ చేసినవాళ్లు డిప్లొమా ఏ కోర్స్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు : https://youtu.be/DPrChTp_JMc

HOW TO GET APPRENTICE

రీసెంట్ గా ఐ.టి.ఐ పాస్ అయినా వారు అప్పరంటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా చేస్కోండి : https://youtu.be/sw-MbEoXi5g

NEW PORTAL అప్పరంటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా చేస్కోండి : https://youtu.be/xeWMQbSg18w

Apprentice అంటే ఏంటి? | Apprentice లో stipend ఏంత వస్తుంది? : https://youtu.be/AQGyNWSZhwA

రీసెంట్ గా ఐ.టి.ఐ పాస్ అయినా వారు అప్పరంటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా చేస్కోండి : https://youtu.be/sw-MbEoXi5g

అప్రెంటిస్ పూర్తి చేసాక ఎక్సమ్ ఎలా ఉంటుంది : https://youtu.be/jZ7Z0YspvMU

ఐ.టి.ఐ పూర్తిఅయ్యాక అప్రెంటిస్ రాకపోవటానికిగల కారణాలు : https://youtu.be/uh3f1qyjn5c

ఐ.టి.ఐ చెయ్యకుండా అప్రెంటిస్ ఎలా చెయ్యాలి ? : https://youtu.be/9YY1do4I3wY

అప్రెంటిస్ చెయ్యనివారికివచ్చే ఉద్యోగాలు ఏమిటి ? : https://youtu.be/Ai3cxvE25a4

HOW TO GET GOVT JOBS

ఈ పుస్తకాలు చదివితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీదే : https://youtu.be/AYpAkQhnwO4

RAILWAY లో ALP ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించాలి? : https://youtu.be/0rEI3GjOs68

RAILWAY లో TECHNICIAN ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించాలి? : https://youtu.be/0rEI3GjOs68

NIMI బుక్స్ ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి ? : https://youtu.be/igQ4XS3AfzA

INSPIRATIONAL VIDEOS FOR ITI STUDENTS

బద్దకాన్ని జయించి జీవితానికి పునాదులు వేసుకునే వీడియో : https://youtu.be/OAzqO9a83Us

ఐ.టి.ఐ చేసి జీవితంలో ప్రభుత్వఉద్యోగం సంపాదించాలి అని కసి ఉంటే ఈ వీడియో చూడు: https://youtu.be/Z5xm8PitEu4

ఐ.టి.ఐ అంటే ఏమిటి? ఐ.టి.ఐ ఎందుకు చెయ్యాలి? https://www.irujobs.com/2020/03/blog-post_28.html
ఐ.టి.ఐ తరవాత ఏమి చదవాలి? : https://www.irujobs.com/2020/02/blog-post.html
ఐ.టి.ఐ చేసిన వాళ్ళు అప్రెంటిస్ చెయ్యాలా? https://www.irujobs.com/2020/08/blog-post.html
ఐ.టి.ఐ లో ఏ ట్రేడ్ చేసినవాళ్లు డిప్లొమా ఏ కోర్స్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు : https://www.irujobs.com/2020/03/blog-post.html
ఐ.టి.ఐ కి ఇనస్ట్రుక్టర్ అవ్వాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి ? https://www.irujobs.com/2019/12/blog-post_29.html
ఐ.టి.ఐ చేసినవాళ్లు AP & TS సివిల్ కానిస్టేబుల్ కి ELIGIBLE అవుతారా? https://www.irujobs.com/p/ap-ts-eligible.html
ఐ.టి.ఐ తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించాలి అంటే ఏమి చెయ్యాలి ?https://www.irujobs.com/2019/12/blog-post.html
I.T.I TRADES ( ఫీజు ఎంత ఉంటుంది, అన్నిసంవత్సరాలు ఉంటుంది, ఐ.టి.ఐ లో ఏ ట్రేడ్ లో ఏమి నేర్చుకుంటారు మీకు అర్ధం అయ్యేవిధంగా )

WELDER TRADE FULL DETAILS : https://www.irujobs.com/p/welder-trade-full-details_18.html
DIESEL MECHANIC FULL DETAILS : https://www.irujobs.com/p/diesel-mechanic-details.html
ELECTRONICS MECHANIC FULL DETAILS : https://www.irujobs.com/p/electronic-mechanic-full-details.html
TURNER FULL DETAILS : https://www.irujobs.com/p/iti-turner-trade-full-details.html
DRAFTSMAN CIVIL FULL DETAILS : https://www.irujobs.com/p/iti-turner-trade-full-details.html
CARPENTER FULL DETAILS : https://www.irujobs.com/p/carpentry-full-details.html

@INDIAN RECRUITMENT UPDATES ( ONE AND ONLY ITI CHANNEL IN TELUGU )
iti channel telugu,iti channel,iti latest updates,iti jobs,iti apprentice,iti latest news,iti latest update telugu,iti,iti ap,iti ts,iti latest jobs,ITI GOVT JOBS,ITI JOBS 2022,ITI LATEST JOBS,latest jobs 2022,iti jobs 2022,iti jobs in 2022,gail jobs,drdo jobs,tmm jobs,itbp jobs,bel jobs

%d bloggers like this: